NOTEIKUMI

Atteikuma tiesības 

Pasūtītajām precēm, firma SIA BONCOS saskaņā ar „Patērētāju tiesību aizsardzības likumu” dod patērētājam tiesības noteiktā termiņā atteikties no distances līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu.  Patērētājam ir tiesības atdot preci atpakaļ 14 dienu laikā no saņemšanas dienas, ja:
1. Iegādātas preces iepakojums nav bojāts/atvērts.
2. Tā nav neatvietojama lieta, vai preci pēc tā rakstura nevar atdot atpakaļ.
3. Tā ir brāķēta, nedarbojas u.c.
 
Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam. 
Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes, vērtības jebkāda veida samazināšanos un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. 
 
Firma SIA BONCOS patur tiesības patērētājiem atteikt, izmantot atteikuma tiesības, gadījumā, ja : 
1.Prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts. 
2. Prece nav atgriežama, ja tā tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem.
3. Tā nav atgriežama, jo tā ir neatvietojama lieta, vai preci pēc tās rakstura nevar atdot atpakaļ, tajā skaitā ja tā strauji bojājas vai ātri izlietojas vai tai ir beidzies derīguma termiņš. 
 
Lai atteiktos no pasūtījuma, patērētājam ir jāaizpilda jāuzraksta iesniegums, kurš tiek pievienots sūtījumam kā rēķina, čeka sastāvdaļa. Saņemtā prece ir jāatgriež atpakaļ kopā ar atteikuma iesniegumu. Atgriežamā prece ir jānosūta uz adresi:  Torņa iela 4, korpuss 3A-102, Rīga, LV-1050 Firmai SIA BONCOS. Ja Jūs atkāpjaties no distances līguma, tad Jūsu pienākums ir 7 dienu laikā no rakstveida atteikuma nosūtīšanas dienas atdot preci pārdevējam un segt izmaksas, kas saistītas ar preces atdošanu pārdevējam.
 
Ieteikums! Nepazaudējiet dokumentus, kas apliecina preces saņemšanas datumu un iegādi.
© 2021 cosmeticwellness.lv | mājas lapu izstrādā un uztur topiskaista.lv